Hlubinná abreaktivní psychoterapie

1616

Tato psychoterapie se zakládá na znalostech fungování lidského těla, psychiky a také paměti.

Nejrůznější psychosomatické, ale také psychické problémy souvisí s minulostí. To znamená, jaké stresující situace lidé zažili v minulosti a byli v tzv. stavu zúženého vědomí. V tomto stavu si člověk do své paměti uloží nejen nepříjemné až stresující zážitky, ale také další informace, které souvisí se stavem organismu během těchto zážitků. Mezi tyto stavy patří úlek, lítost, strach, bolest, zima, třes nebo bušení srdce. Dále se do paměti ukládají posthypnotické sugesce. To je všechno, co během traumatu člověk slyší nebo na co myslí. V každé další podobné situaci, která připomíná prodělané trauma, se tyto sugesce znovu vybaví. Nazýváme to asociativní vlastnost paměti.

Prodělané trauma si lidé pamatovat nemusí, ale v případě, že dojde k probuzení vzpomínky na stresující situaci, tak si lidské tělo a mysl toto trauma neustále přehrává. Tímto způsobem dochází k psychosomatickým problémům. Tyto problémy samy nevymizí. K tomu slouží hlubinná abreaktivní psychoterapie. Odborníkem na tuto psychoterapie je Ing. Andrej Dragomirecký, který je prof. psychologie h.c. Baltické pedagogické akademie a členem Mezinárodní akademie psychologických věd.  Je také autorem řady knih. Více informací naleznete na dragomirecky.cz

Během hlubinné terapie se také pracuje s minulými životy. Člověk si vybavuje zážitky, které mu připadají jako z jiného života. Nemusí to být pravdivé, ale jen symbolické vyjádření problému. Hlavním cílem této terapie je znovu prožití „minulého života“, což vede k vyřešení problému v našem „současném životě“. Při této terapii se nepoužívá hypnóza ani žádné psychofarmaka nebo jiné léky. Podstatou je odborně vedené vzpomínání na prožité stresující nebo traumatizující situace a následně jejich vědomé zpracování.

Cílem není vymazání negativních vzpomínek. Pacient si po absolvování hlubinné terapie vše pamatuje, ale tyto vzpomínky v něm již nevyvolávají stres. Tyto situace se stanou jen prožitou zkušeností a ta již patří jen minulosti.

Hlubinná abreaktivní terapie je účinná při následujících problémech: nespavost, partnerské vztahy, strach, vyléčení dětí přes jednoho z rodičů, dlouhodobé migrény, závislost na dětech nebo na partnerovi, obsedantní myšlenky, strach ze smrti, deprese, různé druhy smutků, závislost na alkoholu, nejrůznější fobie, závislost na jídle, mentální anorexie, nedostatek sebevědomí a další lidské neduhy.