Co je vlastně dianetika?

2349

Co to vlastně znamená dianetika? Toto slovo je odvozeno ze slova „dia“, což je řecké slovo a znamená skrze a slova „nou“, což znamená duši. Znamená to tedy „co duše dělá tělu“. Dianetika nám vysvětluje, jaký vliv má stav naší duše na naše tělo. Pomáhá nám pochopit naše pocity a emoce a také psychosomatické nemoci, které jsou způsobeny špatným stavem naší duše a duševním napětím.

Dianetika pracuje s reaktivní myslí a snaží se o to, aby se naše duše reaktivní mysli zbavila. Reaktivní mysl je skrytá část naší mysli, která obsahuje naše bolestivé zážitky, které jsme v našem životě zažili a používá je proti nám. Je to mysl také dříve nazývaná podvědomá nebo také nevědomá. Tato mysl si ukládá mentální obrazy, které se vytvoří v průběhu nějakého traumatizujícího zážitku nebo události, kterou prožijeme. Způsobuje tak nevědomé emoce, bolest nebo strach.

Naučte se používat dianetiku a zbavte se svých negativních myšlenek a negativních emocí tedy reaktivní mysli. Naše špatné zkušenosti a zážitky jsou důvodem našich nevysvětlitelných bolestí a nedůvěry v sebe sama. Buďte sami sebou a nežijte již více v nejistotě se svými negativními myšlenkami. Buďte v životě úspěšní a šťastní a zbavte se svého strachu, nejistot a nízkého sebevědomí.

Dianetika je moderní věda, která nám říká více o naší duši a o tom jak naše mysl pracuje. Navštivte některý ze seminářů a nahlédněte do zákoutí vaší mysli. Širokou nabídku seminářů naleznete zde dianetika.cz. Poznáte způsoby a metody, jak vyřešit vaše nepříjemné duševní stavy. Chce to trpělivost a musíte být důslední, aby se vaše duše stala klidnou a mohli jste řešit pro vás dosud neřešitelné úkoly a byli schopni čelit všem nástrahám, které s sebou život nese. Od zkušených odborníků a specialistů se dozvíte, jak diabetika funguje. Zjistíte, jak a proč vás ovlivňují vaše negativní emoce a zážitky. Záleží jen na vás, zda se chcete naučit pracovat se svou myslí co nejlépe.