Zrakové postižení a slepota

1541

Slepota je hrozná a je někdy obtížné pochopit všechny problémy a potíže osoby se zrakovým postižením. A proto na ně bezpečně zapomínají … Zapomínají, že to jsou také lidé, že také chtějí žít dobře a potřebují pomoc! Ne, lidé s úplnou nebo částečnou ztrátou zraku nejsou bezmocní.

Klíčová fakta

Na celém světě trpí zrakovým postižením asi 285 milionů lidí, z toho 39 milionů je slepých a 246 milionů má slabý zrak. V Česku je zrakově postiženo kolem 74 tisíc lidí. Hodnoty jsou získávané z běžných průzkumů, statistik a velice záleží na tom, koho zahrneme do této skupiny. Příkladně postižené, kterým už nepomáhají ani silné dioptrické brýle.

  • Asi 90% lidí se zrakovým postižením žije v zemích s nízkými příjmy
  • 82% lidí se slepotou je ve věkové skupině 50 a více let
  • 80% všech případů poškození zraku lze předcházet nebo vyléčit

Příčiny poškození zraku

Celkově jsou hlavními příčinami poškození zraku:

  • neopravené anomálie refrakce (krátkozrakost, hyperopie nebo astigmatismus) – 43%;
  • neoperovaný katarakta – 33%;
  • glaukom – 2%.

Kdo je v největším ohrožení?

Přibližně 90% lidí se zrakovým postižením žije v rozvojových zemích.

Lidé ve věku 50 a více let. Asi 65% všech lidí se zrakovým postižením jsou lidé ve věku 50 let a starší, zatímco tato věková skupina tvoří 20% světové populace. S přibývajícím věkem ve více zemích bude stále více lidí ohroženo slepotou v důsledku chronických očních chorob a procesů stárnutí.

Změna za posledních 20 let

Od začátku 90. let 20. století se ve světě rozsah zrakového postižení snížil.

Tento pokles je způsoben zejména snížením počtu zrakových vad způsobených infekčními chorobami z následujících důvodů:

  • obecný socioekonomický rozvoj;
  • zvýšený přístup k oftalmologickým službám;
  • povědomí široké populace o řešení problémů spojených se zrakovým postižením (chirurgický zákrok, zařízení pro korekci refrakce atd.).