Co je to hlubinná abreaktivní psychoterapie?

1287

Tato terapie vychází z toho, že se každý jedinec skládá ze tří částí a to z organismu tedy z těla, dále z psychiky a tím myslíme zajištění komunikace mezi organismem a duchem a pak ze samotného ducha a to jsou paměť, vnímání, vůle a vědomí.

Každý se během svého života prožije mnoho šťastných zážitků a příjemných situací. Samozřejmě se nevyhneme nepříjemným ani bolestivým nebo dokonce traumatizujícím situacím a zážitkům. Tato traumata mohou být spojena s psychickým utrpením nebo fyzickou bolestí. Pokud jsme vystaveni dramatické situaci, kdy je ohrožen náš život nebo život jiného člověka, tak dojde ke stavu tzv. zúženého vědomí. V tomto stavu nedochází k přerušení uložení pocitů do naší paměti. Nepříjemné pocity se ale ukládají s neúplnými informacemi o prožitém traumatu.

Lidská paměť je založena na principu vybavování si určitých situací pomocí asociací. Znamená to tedy, že si vybavíme určité události na základě nějakých prvků podobnosti. Pokud se setkáme s podobnou situací, kterou jsme již v minulosti zažili nebo s pocitem, který jsme někdy pocítili, tak dochází k tzv. restimulaci. Vybaví se nám nepříjemné pocity, které jsme v minulosti prožili a jsou spojené s konkrétním zážitkem, ale bez souvislostí.

Na čem je postavena hlubinná abreaktivní psychoterapie? Tato terapie žádné zážitky z paměti nevymazává, ale snaží se je upravovat. Pacient se k traumatizující nebo stresující situacím vrátí a několikrát si ji projde. Tímto způsobem se v paměti utvoří podobná situace, ale již s úplnými souvislostmi. Pak lidská psychika zpracuje takovou situaci správně a pacient se zbaví všech nepříjemných pocitů a stavů, které s tímto traumatem souvisí. Mezi odborníky na hlubinnou abreaktivní psychoterapii patří Ing. Andrej Dragomirecký, který je členem Mezinárodní akademie psychologických věd.

Hlubinná abreaktivní psychoterapie prochází pouze situace nebo události maximálně z traumatu, které jsme prožili při porodu. Dále se jedná o události z dětství, dospívání a z nedávné minulosti. Při této terapie se může jednat i o regrese do minulých životů. Pokud chcete vyzkoušet hlubinnou abreaktivní psychoterapii, tak více informací naleznete na dragomirecky.cz

Psychoterapie se nedělá v hypnóze. Není při ní s klientem nijak manipulováno. Vše probíhá při plném vědomí. Auditor během terapie pacientovi pouze naslouchá a je mu oporou při vzpomínání a procházení nepříjemnými traumatizujícími nebo bolestivými situacemi.

Výsledkem terapie je trvalé zlepšení psychiky pacienta, ale také zlepšení fyzické kondice a celkově dosažení kvalitnějšího života.