Boj s civilizačním onemocněním s obezitou

1165

Obezita patří k civilizačním onemocněním. Při tomto onemocnění dochází v organismu k nahromadění tukových zásob.

Obezita je porucha řízení energetického systému organismu. V posledních letech se tato civilizační choroba ve velké míře rozšířila po celém světě mezi všechny skupiny obyvatel a to bez ohledu na sociální úroveň obyvatelstva nebo na věk. Na hmotnost má vliv nastavení bazálního metabolismu. Ten má určitou klidovou energetickou hladinu svého výdeje. Rizikovým faktorem je přehnaný úsporný režim organismu, který pak vydá málo energie a tu následně uloží do zásob. Jak bude bazální metabolismus nastaven, je ovlivněno věkem, pohlavím, genetickými dispozicemi a také hormonálními změnami. Rádi vám poradí v Institutu civilizačních chorob. Více informací naleznete zde icvch.cz

To, zda jste obézní, se dá zjistit díky ukazateli BMI. Tato zkratka znamená body mass index. Vypočítá se podle vzorce hmotnost (kg)/výška (cm)2. Tento výpočet obezity není vhodný pro sportovce např. kulturisty, kteří mají velkou svalovou hmotu. Nerozlišuje totiž poměr svalů, tuků nebo kostí v organismu.

Za obezitu lidé v některých případech sami nemohou. Hrají zde roli dědičné faktory. U těchto lidí je energetický příjem v potravě velmi nízký a mají narušené biochemické procesy v těle, které vznikají narušením některého z genů v organismu. Těchto genů je asi 30. Geny mají vliv maximálně na 40% z celkové váhy člověka. Z toho vyplývá, že při dodržování zdravého dietního režimu mohou tito lidé zhubnout, ale proces hubnutí je pro ně těžší než pro zdravého člověka.

Obecně je obezita způsobena nadbytečným ukládáním zásob. Obézní lidé mají nepoměr mezi energetickým příjmem a výdejem. Nejnebezpečnější jsou tuky, které obsahují dvojnásobné množství energetických zásob a to oproti bílkovinám a cukrům.

Důležitý je samozřejmě dostatek pohybové aktivity. V dnešní hektické době lidé na sportování nemají čas a jejich způsob života je převážně sedavý. Nedostatek pohybu způsobuje ochabování svalové hmoty a přibývání podkožního tuku.

Prevence obezity je v úpravě životního stylu. Doporučuje se konzumovat potraviny v menším množství a častěji. Nejvhodnějšími potravinami jsou celozrnné výrobky, zelenina, ovoce, bílé maso, nízkotučné mléčné výrobky aj. Důležitý je pohyb. Pro pacienty s obezitou nebo pro jedince se zvýšenou tělesnou hmotností je vhodná rychlá chůze.18